جمعیت

براساس سرشماري صورت گرفته كشور در سال 1395، جمعيت استان حدود 1800000 نفر مي‌باشدكه از اين تعداد حدود 62 درصد آن در شهر و 38 درصد آن در روستاها زندگي مي‌كنند. جمعيت استان 2.4 درصد از كل جمعيت كشور را شامل مي‌شود و نرخ با سوادي استان 82 درصد می­باشد. لرستان از جوان‌ترین استانهای کشور بوده و 72 درصد جمعیت آن در گروه سنی 15 تا 64 ساله قرار دارند