بیمه،سیستم بانکی و راه و ترابری

در استان لرستان بیمه های دولتی شامل ایران،البرز،آسیا و دانا و  بیمه های خصوصی شامل ملت، سینا، پاسارگاد، دی و غیره مشغول فعالیت می باشند. حق بیمه ای دریافتی توسط بیمه های دولتی استان ، معادل 1005 میلیارد ریال بوده است. در همین سال مبلغ 1341 میلیارد ریال به عنوان خسارت توسط بیمه های استان پرداخت گردیده است.

 

سیستم بانکی

میزان تسهیلات ارایه شده توسط بانکهای دولتی استان تاپایان سال مالی 1398 مجموعا 96119 میلیارد ریال و میزان کل سپرده­ گذاری در بانکهای استان در این سال 82634 میلیارد ریال بوده است براساس آخرين آمار تعداد دستگاههای ATMمجموع بانکهای دولتی و خصوصی استان 671عدد می باشد.

راه و ترابری

استان لرستان به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیت شمال و جنوب کشور و همجواری با استانهای مرزی و صنعتی به عنوان یک پل ارتباطی، موقعیت استراتژیک بسیار مناسبی دارد. طول راههای استان تا پایان سال 1396 مجموعا 7941 کیلومتر كه شامل 460 كيلومتر راه چهارخطه ، 687 كيلومتر راه اصلي ، 570 كيلومتر راه فرعي ،104 کیلومتر آزادره، 1133 كيلومتر راه روستايي شوسه، 845 كيلومتر راه روستايي خاکی مي باشد. قابل ذکر است آزاد راه اراک-بروجرد-خرم آباد دارای 9000 متر تونل با کار شبانه روزی و با هدف چهار خطه کردن کلیه محورهای ارتباطی اصلی استان  در حال انجام و اتمام است.