بیمه،سیستم بانکی و راه و ترابری

در استان لرستان بیمه های دولتی شامل ایران،البرز،آسیا و دانا و  بیمه های خصوصی شامل ملت، سینا، پاسارگاد، دی و غیره مشغول فعالیت می باشند.در سال 94 حق بیمه ای دریافتی توسط بیمه های دولتی استان ، معادل 1050 میلیارد ریال بوده است. در همین سال مبلغ 1043 میلیارد ریال به عنوان خسارت توسط بیمه های استان پرداخت گردیده است.

 

سیستم بانکی

میزان تسهیلات ارایه شده توسط بانکهای دولتی استان تاپایان سال مالی 1394 مجموعا 67871 میلیارد ریال و میزان کل سپرده­گذاری در بانکهای استان در این سال 57247 میلیارد ریال بوده است براساس آخرين آمار تعداد دستگاههای ATMمجموع بانکهای دولتی و خصوصی استان 371عدد می باشد.

راه و ترابری

استان لرستان به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیت شمال و جنوب کشور و همجواری با استانهای مرزی و صنعتی به عنوان یک پل ارتباطی، موقعیت استراتژیک بسیار مناسبی دارد. طول راههای استان تا پایان سال 1392 مجموعا 6929 کیلومتر كه شامل 262 كيلومتر راه چهارخطه ، 1036 كيلومتر راه اصلي ، 590 كيلومتر راه فرعي ، 3789 كيلومتر راه روستايي آسفالته 1252 كيلومتر راه روستايي شوسه مي باشد. قابل ذکر است آزاد راه اراک-بروجرد-خرم آباد با کار شبانه روزی در حال انجام و اتمام است.