آموزش عالی و فنی و حرفه ای

بر اساس آمار تا پایان سال 1396 تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل درکلیه دانشگاههای استان (دولتی ، آزاد ، پیام نور و ...) به 84734 نفر رسیده است. وجود این نیروهای تحصیلکرده و جوان،نياز استان را تا حدود زیادی از لحاظ نیروی انسانی آموزش دیده تامین کرده است . در جدول ذیل تعداد دانشجویان استان به تفکیک گروه هاي آموزشی آورده شده است.

 

تعداد دانشجویان دانشگاههای استان به تفکیک گروه آموزشی در سالتحصیلی 95-1394
گروه آموزشی مقطع تحصیلی تعداد(نفر) مقطع تحصیلی تعداد(نفر) مقطع تحصیلی تعداد(نفر)
علوم انسانی کاردانی 7876 کارشناسی 29796 کارشناسی ارشد و دکتری 6579
علوم پایه کاردانی 0 کارشناسی 4386 کارشناسی ارشد و دکتری 1271
فنی و مهندسی کاردانی 6823 کارشناسی 13061 کارشناسی ارشد و دکتری 2981
پزشکی و پیرا پزشکی کاردانی 240 کارشناسی 3755 کارشناسی ارشد و دکتری 1408
كشاورزي و دامپزشكي کاردانی 126 کارشناسی 1380 کارشناسی ارشد و دکتری 898
هنر کاردانی 1876 کارشناسی 1606 کارشناسی ارشد و دکتری 581
جمع كل _ 16941 - 53984 - 13809
ماخذ: سالنامه آماري استان

فنی و حرفه ای

امروزه موفقیت هر کشوری مستلزم توسعه آن در بخش های مختلف اقتصادی می باشد و از الزامات آن تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه های فنی و حرفه ای است. در همین راستا ، اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان تحت نظر آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته های ذیل اقدام به آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز استان نموده است.

اتومکانیک، الکترونیک، برق(صنعتی و ساختمانی)، تعمیر تلویزیون، تعمیر لوازم خانگی، تاسیسات حرارتی، تعمیرتراکتور و تیلر، توربافی،تراشکاری،حسابداری، درودگری ،رایانه،سفالگری،سیم پیچی موتور،شیرینی پزی، عروسک سازی،عکاسی،فیلمبرداری،قالیبافی و قلمزنی.

آموزش دیدگان ،مربیان فعال و مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان

سال تعداد آموزش دیدگان تعداد مربیان تعداد مراکز ثابت
1396 22554 160 17
1397 21241 155 17
1398 17465 155 17
ماخذ: اداره کل فنی و حرفه ای استان