آموزش عالی و فنی و حرفه ای

بر اساس آمار تا پایان سال 1394 تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل درکلیه دانشگاههای استان (دولتی ، آزاد ، پیام نور و ...) به 109519 نفر رسیده است. وجود این نیروهای تحصیلکرده و جوان،نياز استان را تا حدود زیادی از لحاظ نیروی انسانی آموزش دیده تامین کرده است . در جدول ذیل تعداد دانشجویان استان به تفکیک گروه هاي آموزشی آورده شده است.

 

تعداد دانشجویان دانشگاههای استان به تفکیک گروه آموزشی در سالتحصیلی 95-1394
گروه آموزشی مقطع تحصیلی تعداد(نفر) مقطع تحصیلی تعداد(نفر) مقطع تحصیلی تعداد(نفر)
علوم انسانی کاردانی 10603 کارشناسی 36382 کارشناسی ارشد و دکتری 6942
علوم پایه کاردانی 0 کارشناسی 4998 کارشناسی ارشد و دکتری 1493
فنی و مهندسی کاردانی 13271 کارشناسی 18289 کارشناسی ارشد و دکتری 2579
پزشکی و پیرا پزشکی کاردانی 499 کارشناسی 3013 کارشناسی ارشد و دکتری 855
كشاورزي و دامپزشكي کاردانی 209 کارشناسی 3600 کارشناسی ارشد و دکتری 920
هنر کاردانی 3142 کارشناسی 2199 کارشناسی ارشد و دکتری 525
جمع كل _ 27724 - 68481 - 13314
ماخذ: سالنامه آماري استان

فنی و حرفه ای

امروزه موفقیت هر کشوری مستلزم توسعه آن در بخش های مختلف اقتصادی می باشد و از الزامات آن تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه های فنی و حرفه ای است. در همین راستا ، اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان تحت نظر آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته های ذیل اقدام به آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز استان نموده است.

اتومکانیک، الکترونیک، برق(صنعتی و ساختمانی)، تعمیر تلویزیون، تعمیر لوازم خانگی، تاسیسات حرارتی، تعمیرتراکتور و تیلر، توربافی،تراشکاری،حسابداری، درودگری ،رایانه،سفالگری،سیم پیچی موتور،شیرینی پزی، عروسک سازی،عکاسی،فیلمبرداری،قالیبافی و قلمزنی.

آموزش دیدگان ،مربیان فعال و مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان

سال تعداد آموزش دیدگان تعداد مربیان تعداد مراکز ثابت
1389 15655 182 16
1390 12456 182 17
1391 16915 169 19
1392 16896 169 19
ماخذ: سالنامه آماري استان