خدمات مرکز

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان لرستان به منظور حمایت ،تسهیل و تسریع سرمایه گذاری در استان در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی-مصوب 1380 تشکیل و آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران محترم میباشد.

خدمات ما
ارائه مشاوره به سرمایه گذاران محترم در زمینه ظرفیتهای سرمایه گذاری و توانمندی اقتصادی استان حسب زمینه فعالیت توسط نمایندگان تام الختیار دستگاه های مربوطه و کارشناسان سرمایه گذاری مرکز
اطلاع رسانی و ارائه مشاوره به سرمایه گذاران محترم در زمینه مقررات مربوطه،ظرفیت ها و حمایت های قانونی موجود و معافیت ها و مشوق های سرمایه گذاری در استان

همکاری و مشاوره در زمینه انتخاب پروژه و ارائه پروژه های سرمایه گذاری تعریف شده در مرکز به سرمایه گذاران به تفکیک بخش های اقتصادی و متناسب با علاقه و تخصص سرمایه گذاران
همکاری جهت کاهش زمان و تعداد مراحل اولیه سرمایه گذاری
همکاری جهت رفع سایر مشکلات و موانع سد راه سرمایه گذاری

چرا باید ما را انتخاب کنبد؟

  • پیشینه تاریخی بسیار بالای استان لرستان
  • موقعیت جغرافیایی استان لرستان
  • شرایط آب و هوایی عالی استان لرستان
  • جمعیت و نیروی کاری استان لرستان
  • منابع آب و خاک مناسب و فراوان استان لرستان
  • ترابری و وجود راه های ارتباطی استان لرستان

بخش صنعت و معدن استان لرستان متأثر از وجود منابع زیرزمینی غنی و متعدد، محصولات کشاورزی متنوع، دامداری گسترده، سوخت و انرژی­های مناسب و همچنین نيروی­کار متخصص زمینه گسترش و رشد چشمگیری دارد.

   از كل 88900 واحد صنعتي موجود در كشور؛ 1438 واحد صنعتي بزرگ، متوسط و كوچك در لرستان مستقر هستند؛ اين رقم معادل  62/1% كل تعداد واحدهاي صنعتي كشور مي­باشد.

   برخي از واحدهاي بزرگ و متوسط استان عبارتند از : پتروشیمی لرستان، سیمان دورود، فروآلیاژ ایران، فولاد ازنا، نساجی بروجرد، صنایع غذایی گهر، داروسازي باير افلاك، صنايع شير ايران (سهامي خاص)، پارت لبن، تعاوني توليد الکل اتيليک، آب­معدنی بیشه، پلی استر لرستان، داروسازی اکسیر، آهک صنعتی و هیدراته لرستان.

تعداد، سرمايه  و اشتغال پروانه هاي بهره برداري واحدهای صنعتی لرستان به تفكيك شهرستان تا پايان سال1394

شهرستان

تعداد

سرمايه مجوز

(ميليون ريال)

اشتغال مجوز

خرم آباد

23

87849

136

بروجرد

29

84321

162

اليگودرز

10

223950

54

دورود

10

287573

185

كوهدشت

6

17422

28

پلدختر

2

6600

7

سلسله

6

59582

44

ازنا

5

41241

30

دوره

2

10096

15

دلفان

5

15659

30

مجموع

98

834293

691

 
بررسي واحدهاي صنعتي استان لرستان نشان مي­دهد از نظر تعداد واحدهاي صنعتي و ميزان سرمايه­ گذاري انجام شده، شهرستان بروجرد با دارا بودن 29 واحد صنعتي با سرمايه­گذاري 84321 ميليون ريال به ترتيب رتبه اول و دوم استان و شهرستان خرم ­آباد با دارا بودن 23 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 87849 ميليون ريال به ترتيب رتبه دوم و اول استان را به خود اختصاص داده­اند

رديف

استان

گروه صنعت دو رقمي

تعداد

سرمايه مجوز (ميليون ريال)

اشتغال مجوز

1

لرستان

استخراج سايرمعادن (14)

5

24249

31

2

لرستان

محصولات غذائي وآشاميدنيها (15)

15

95779

103

3

لرستان

ساخت منسوجات (17)

1

810

4

4

لرستان

پوشاك وعمل آوردن پوست خز (18)

5

5590

56

5

لرستان

چوب ومحصولات چوبي بجزمبل (20)

1

429

5

6

لرستان

ساخت كاغذومحصولات كاغذي (21)

1

4408

5

7

لرستان

كك وفراورده هاي حاصل ازنفت (23)

6

69976

24

8

لرستان

ساخت موادومحصولات شيميائي (24)

12

38743

47

9

لرستان

محصولات ازلاستيك وپلاستيك (25)

18

56003

73

10

لرستان

سايرمحصولات كاني غيرفلزي (26)

12

143453

84

11

لرستان

ساخت فلزات اساسي (27)

1

4874

5

12

لرستان

محصولات فلزي فابريكي (28)

4

250031

138

13

لرستان

ساخت ماشين آلات وتجهيزات (29)

2

5453

17

14

لرستان

ماشين آلات ودستگاههاي برقي (31)

2

1029

10

15

لرستان

وسايل نقليه موتوري (34)

3

6406

24

16

لرستان

مبلمان سايرمصنوعات (36)

1

4293

8

17

لرستان

بازيافت (37)

2

13615

14

18

لرستان

فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل؛ فعاليتهاي آژانسهاي مسافرتي (63)

3

102153

21

19

لرستان

سايرفعاليتهاي خدمات مهندسي (74)

4

6999

22

مجموع

98

834293

691

 بر اساس جدول فوق،

   میزان سرمايه­گذاري ثابت واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره­برداري استان تا پايان سال 1394 مبلغ 834293  میلیون ريال با اشتغال اسمي 691 نفر بوده که در این میان بیشترین تعداد و میزان سرمایه از میان گروههای صنعت مربوط به گروه محصولات فلزي فابريكي مي­باشد.

این استان داراي 20 شهرك صنعتي، 12 شهرك صنعتي در حال واگذاری، چهار ناحيه صنعتي فعال و چهار شهرك صنعتي در حال احداث مي­باشد.

رديف

نام شهرک/ناحيه

وضعیت واگذاری

واحدهای صنعتی

درصد واحدهای به بهره برداری رسیده نسبت به کل واحدهای مستقر

درصد واحدهای بهره بردار فعال نسبت به کل واحدهای بهره بردار

واحدهای بهره بردار

امکانات زیربنایی

میزان آب (لیتر بر ثانیه)

میزان برق (مگاوات)

تعداد کل واحدهای مستقر*

تعداد واحدهای در حال ساخت و ساز

تعداد واحدهای بهره بردار فعال

تعداد واحدهای بهره بردار راکد

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده *

مساحت واگذاری واحدهای به بهره برداری رسیده

اشتغال (نفر)

میزان سرمایه (میلیارد ریال)

واحدهای بهره بردار جهاد

آب

برق

گاز

تلفن

فیبر نوری

شبکه فاضلاب

سیستم جمع آوری آبهای سطحی

میزان آب تامین شده

میزان آب مورد نیاز

میزان برق تامین شده

میزان برق مورد نیاز

1

خرم آباد 1

*

75

14

41

20

81%

67%

61

16.47

1077

174.457

 

*

*

*

*

*

*

*

18

15

12

13

2

خرم آباد 2

*

127

34

69

24

73%

74%

93

31.66

1867

925.344

 

*

*

*

*

*

*

*

40

65

12

37

3

بروجرد 1

*

76

17

35

24

78%

59%

59

27.18

1695

476.911

 

*

*

*

*

*

*

*

35

30

12

37

4

سنگ الیگودرز

*

26

2

17

7

92%

71%

24

15.67

337

152.303

 

*

*

*

*

*

 

 

37

22

12

14

5

منطقه ویژه ازنا

*

24

14

10

 

42%

100%

10

16.29

456

664.362

 

*

*

*

*

*

*

*

45

85

12

14

6

دورود

*

31

9

18

4

71%

82%

22

6.87

273

143.252

 

*

*

*

*

*

*

*

15

23

6

7

7

صنعتی الیگودرز

*

21

9

3

9

57%

25%

12

5.75

73

109.826

 

*

*

*

*

 

 

*

29

28

12

12

8

الشتر

*

1

 

1

 

100%

0%

1

0.90

11

33.446

 

*

*

 

*

 

 

*

25

26

6

8

9

کوهدشت

*

1

1

 

 

0%

0%

 

 

 

 

 

*

*

 

*

*

 

 

41

25

6

12

10

بروجرد 2

*

 

 

 

 

0%

0%

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

10

15

6

16

11

خرم آباد 3

*

3

3

 

 

0%

0%

 

 

 

 

 

*

*

 

*

*

 

 

15

17

6

12

12

نورآباد

 

 

 

 

 

0%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2

13

دورود 2

 

 

 

 

 

0%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

45

0

12

14

پلدختر

*

 

 

 

 

0%

0%

 

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

 

41

17

6

12

15

ناحیه صنعتی مرزیان

*

13

4

8

1

69%

89%

9

3.03

86

41.496

0

*

*

*

*

*

*

*

10

5

5

5

16

ناحیه صنعتی پل هرو

*

19

7

7

5

63%

58%

12

2.62

112

30.782

1

*

*

*

*

*

*

*

10

10

1

5

17

ناحیه صنعتی خوشناموند

*

20

8

6

6

60%

50%

12

4.12

145

62.531

2

*

*

*

*

 

*

*

10

10

9

9

18

ناحیه صنعتی علی میرزایی

*

20

7

6

7

65%

46%

13

5.09

170

86.967

2

*

*

*

*

*

*

*

5

7

6

7

19

شهرک فرآوری سنگ دوره چگنی

 

 

 

 

 

0%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

20

شهرک صنعتی بروجرد 3

 

 

 

 

 

0%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

مجموع

16

457

129

221

107

71.8%

67.4%

328

135.65

6302

2901.68

5

16

16

11

15

11

9

11

386

##

129

234