سوالات متداول

محاسبـه درآمد سرمایه گذاران خارجی که ازطریق انعقاد قراردادهای "ساخت، بهره برداری و واگذاری"(BOT) مبادرت به سرمایه گذاری درایران می نمایند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها انجام می گیرد و پس از کسر هزینه های قابل قبول، نرخ ثابت 25 درصد اعمال میگردد (ماده 106 و 105 قانون مالیاتهای مستقیم.)

نرخ مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقوق بیگر اعم از ایرانی و خارجی یکسان می باشد.

از هـر نقل و انتقال سهـام و حق تقدم سهام شرکتها در بــورس مالیات مقطوعی به میــزان نیم درصد ارزش فروش سهام یا حق تقدم سهام وصول میگردد (تبصره "1" ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم).

از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا، مالیات مقطوعی به میزان 4 درصد ارزش اسمی آنها وصول میگردد ( تبصره "2" ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم).

به مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی حقوق ورودی اطلاق می شود. حقوق گمرکی معادل 4 درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. سود بازرگانی توسط هیات وزیران تعیین و در مقررات صادرات و واردات هر سال درج می گردد.

منظور از معافیت مالیاتی، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های صنعتی، معدنی و تولیدی می باشد. در ایران شرکتها مکلفند مالیات سود سهام را که به عنوان مالیات اشخاص حقیقی نیز تلقی می گردد، در منبع کسر و به حوزه مالیاتی مربوطه پرداخت نمایند ( ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم).

• معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن و تولید:
- درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میـزان 80 درصد و به مدت چهار سـال از پرداخت مالیات معاف می باشد (ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم).
- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای بازسازی، توسعه، نوسازی و یا تکمیل واحدهای صنعتی و معـدنی موجود و یا ایجـاد واحـدهای صنعتی و معدنی جدید درآن سال مصرف گردد از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود (ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم).
• معافیت مالیاتی بخش کشاورزی:
- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها و باغات و اشجار و نخیلات بدون محدودیت زمانـی از پرداخت مالیات معاف می باشد (ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم).
• معافیت مالیاتی بخش گردشگری:
- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهند بود (تبصره "3" ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم).

بلی. معافیت مالیاتی برای بخشهای صنعتی و معدنی زمانی میسر است که واحدهای مربوطه خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت استقرار داشته باشند. شهرکهـای صنعتی مستقر در داخل این شعاع30 از شرط یاد شده مستثـنی می باشند (تبصره "2" ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم).

بلی. 100 در صد درآمد مشمول مالیــات کلیه واحدهایی که در مناطق محـروم مستقر می باشند به مدت 10 سال از معافیت مالیاتی برخوردار است (ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم).

از حیث بخشودگی مالیاتی هیچ تفاوتی میان سرزمین اصلی و مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد. در واقع، رفتار مالیاتی در مناطق ویژه و سرزمین اصلی یکسان است.

بلی. 100درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتی و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهای غیر نفتی از پرداخت مالیات معاف است (ماده 141قانون مالیاتهای مستقیم).

100درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است (بند"ب" ماده 141قانون مالیاتهای مستقیم).

ارسال پیام

آدرس : خرم آباد - خیابان 60 متری - خیابان شهید چمران - روبروی بنیاد شهید - اداره کل اموراقتصاد و دارایی لرستان

تلفن : 4 - 33202902-066 و 33229577- 066 و 33239964-066

ایمیل : info@investlorestan.ir

فکس: 33202905 - 066

 همراه: (آقای امرایی)09167131605

مرکز :09902073493