سوالات متداول

قراردادهای دانش فنی و خدمات تخصصی اعم از اینکه به صورت سرمایه به کشور وارد شود یا اینکه در نظـر باشد پـرداختهایی از بابت آنها صـورت پذیـرد، می بـایستی بهمـراه در خـواست سرمایه گذاری خارجی به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد. سازمان سرمایه گذاری با وزارتخـانه ذیربط در مورد ضرورت اخذ دانش فنی و بهای آن مشورتهای لازم را انجام خواهد داد.

منظور از انتقالات ارزی، انتقال کلیه وجوه اعم از وجوه ناشی از عملکرد سرمایه گذاری خارجی و یا سایر وجوهی است که انتقال آن بصورت ارز صورت می گیرد. این انتقالات بطور مشخص در دوطبقه بندی قرار می گیرند:
الف. انتقالات سرمایه ای شامـل سود سهام یا سود سرمایـه، اصل سرمایه، عایدات سرمایه ای، و مبالغ مربوط به جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره سرمایه خارجی؛
ب. سایر انتقالات ارزی شامل کلیه انتقالات ارزی ناشی از قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمکهای فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری و قراردادهای مشابه.

خیر به لحاظ قانونی هیچ نوع محدودیتی از نظر مبلغ قابل انتقال و میزان انتقال در هر سال وجود ندارد.

تامین ارز برای انتقالات ارزی سرمایه گذاریها از طریق خرید ارز از نظام بانکی و حسب مورد از محل ارز حاصل از صادرات یا ارائه خدمات سرمایه گذاریها قابل تامین است. در هر حال نحوه تامین ارز برای انتقالات ارزی در مجوز سرمایه گذاری قید می گردد

اصولا" هر گونه انتقال ارز اعم از انتقالات سرمایه ای و غیر آن، با درخواست رسمی سرمایه گذار خارجی و یا شرکت مشترک/ بنگاه سرمایه پذیر از طرف سرمایه گذار خارجی صورت می پذیرد و کلیه انتقالات پ از کسر کسورات قانونی در وجه سرمایه گذار خارجی قابل پرداخت است .

در موارد استثنائی که اجازه صدور داده نشود سرمایه گذار خارجی می تواند کالای تولیدی خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و ارز مربوطه را از نظام بانکی خریداری نموده و انتقال دهد . بدیهی است سرمایه گذار در صورتی که تمایل داشته باشد می تواند مبادرت به صدور سایر کالاهای مجاز نیز بنماید.

نـرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی درایران معادل 25 درصد درآمد مشمول مالیات می باشد (ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم).

نرخ مالیات برای همه نوع شرکت اعم از شرکتهای ایرانی و خارجی (شعب و نمایندگیها) 25 درصد است که بطور یکسان اعمال میگردد.

خیر. شعب و نمایندگیهـای شرکتهـا و بانکهـای خارجی که بدون داشتـن حق انجام معاملـه، به بازاریابـی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال داشته و در ازای مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می نمایند، نسبت به این وجوه مشمول مالیات بر درآمد نخواهندبود (تبصره" 2" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم).

مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی از بابت کرایه مسافر وحمل کالا و امثال آن از ایران، بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد، اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا درمقصد یا در بین راه دریافت شود (ماده 113 قانون مالیاتهای مستقیم).

بلی. درآمد حاصل از واگذاری امتیازات و حقوق مربوطه در اینگونه قراردادها که منبع درآمدی برای اشخاص خارجی تلقی می گردد به ماخذ 20 تا40 درصد مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید این اشخاص شده، مشمول مالیاتیبه نرخ25 درصد می باشد (تبصره "2" ماده 105 و بند "ب" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم) .

درآمد مشمول مالیات عملیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران، نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصـب موارد مذکور یا حمل و نقل، تهیه طرح ساختمـانها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محـاسبه فنی و ارائه تعلیمات وکمکهای فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ 12% کل دریافتی سالانه آنها خواهد بود (بند "الف" ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم). در مورد عملیات پیمانکاری که کارفرما وزارتخانه، موسسات و یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که ازطریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط به آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبلغ لوازم و تجهیزات بطور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود (تبصره "2" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم) البته به موجب تبصره 5 ماده 107 همین قانون درآمد مشمول مالیات فعالیتهای موضوع بند "الف" ماده 107 که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 به بعد منعقد میگردد طبق مقررات ماده 106 یعنی از روی دفاتر قانونی تشخیص میگردد.

ارسال پیام

آدرس : خرم آباد - خیابان 60 متری - خیابان شهید چمران - روبروی بنیاد شهید - اداره کل اموراقتصاد و دارایی لرستان

تلفن : 4 - 33202902-066 و 33229577- 066 و 33239964-066

ایمیل : info@investlorestan.ir

فکس: 33202905 - 066

 همراه: (آقای امرایی)09167131605

مرکز :09902073493