سوالات متداول

آن بخش از ارز نقدی وارده که به تشخیص سرمایه گذار لازمست به ریال تبدیل شود از طریق سیستم بانکی توسط بانک دریافت کننده به نرخ روز بانک خریداری شده و معــادل ریالی ارز وارده به حساب شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر واریز می گردد.

ارز نقدی همانطوریکه می تواند به ریال تبدیل شود، می تواند بصورت ارز در حساب ارزی شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر سپرده شده و با نظارت سازمان سرمایه گذاری برای پرداخت بهای سفارشات خارجی و یا سایر هزینه های ضروری طرح مورد نظر عینا" مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری سرمایه بصورت ارز نه تنها سرمایه گذار را از نوسانات نرخ ارز مصون نگهداشته بلکه به وی این امکان را می دهد تا در زمان مناسب و به تشخیص خود از آن استفاده نماید.

نرخ محاسبه برای آورده نقدی سرمایه گذاران خارجی نرخ رایج درشبکه پولی رسمی کشور و یا نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی می باشد.

بلی. تقویم ارزش سرمایه خارجی اعم از اینکه بصورت سرمایه نقدی یا غیرنقدی باشد ضروریست. در مــورد سرمــایه نقدی و غیرنقدی نرخ تبدیل بانک در روز ورود مبنای ارزیابی قرار می گیرد.

اصـــولا" ورود سرمایه غیرنقدی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی تابع تشریفات ورود کالای تجاری نیست و صرفا" به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری اقلام غیرنقدی از هرقبیل براساس فهرستی که قبلا" به تصویــب رسیده و در وزارت بازرگانی ثبت سفارش آماری شده است، مستقیما" قابل ورود به کشور می باشد.

66. آیا این بدان معناست که ورود سرمایه غیرنقدی نیاز به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی ندارد؟

همینطور است. برای ورود سرمایه غیرنقدی نیازی به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز، گشایش اعتبار اسنادی و اموری از این قبیل نمی باشد

سرمایه غیر نقدی خارجی به استثنای ماشین آلات خط تولید در طرحهای صنعتی و معدنی، همانند سایر کالاهای وارداتی مشمول پرداخت حقوق ورودی می باشند.

دانش فنی و خدمات تخصصی بعنوان اشکال قابل قبول سرمایه خارجی به رسمیت شناخته شده و پس از ارزیابی به عنوان سرمایه غیر نقدی خارجی به ثبت خواهند رسید. البته قبـل از مرحله ورود دانش فنــی، نظر وزارتخانه ذیربط نیز کسب می گردد.

بلی. در حالتی که دانش فنی قرار نیست بعنوان سرمایه خارجی به احتساب گرفته شود وجوه مربوطه و یا رویالتی مصوب، قابل پرداخت به عرضه کننده تکنولوژی می باشد.

در هر شیوه پرداخت، ارزش مواد اولیه وارداتی از خارج باید درمحاسبه رویالتی و حق لیسانس دخالت داده شده و خـالص مبلغ پس از کسر ارزش مواد وارداتی، به لیسانس دهنده قـابل پرداخت می باشد . بعبارت دیگر براساس سیاست جاری، پرداخت رویالتی و حق لیسانس بر مبنای ارزش افزوده داخلی محاسبه میگردد.

حقوق مالکیت صنعتی و معنوی اعم از حق اختراع، حق علائم و اسامی تجاری و غیره براساس قانون ثبت علائم و اختراعات کشور قابل ثبت و حمایت قانونی می باشد.

بلـــی. سرمایه گذار خارجی قبل از اقـدام به ورود سرمـایه باید صورت تفصیلی سرمـایه های غیرنقـدی که می خواهد به کشور وارد نماید شامل مشخصات فنی، نام سازنده، سال ساخت و قیمت به همراه کاتالوگهای مربوطه را به سازمان سرمایه گذاری تسلیم نماید. پس از آنکه فهرست به تأئید رسید سرمایه غیرنقدی به تشخیص سرمایه گذار در یک یا چند محموله و بدون هیچگونه تشریفات خاصی قابل ورود به کشور می باشد.

ارسال پیام

آدرس : خرم آباد - خیابان 60 متری - خیابان شهید چمران - روبروی بنیاد شهید - اداره کل اموراقتصاد و دارایی لرستان

تلفن : 4 - 33202902-066 و 33229577- 066 و 33239964-066

ایمیل : info@investlorestan.ir

فکس: 33202905 - 066

 همراه: (آقای امرایی)09167131605

مرکز :09902073493