تسـهیلات و معافیتهـای گمرکی

بلی. به موادی که بصورت ترانزیت و به قصد تولید وارد می شود معافیت گمرکی تعلق می گیرد. چنانچه به هر دلیلی این عوارض در ابتدا دریافت شده باشد، وجه دریافتی پس از صدور کالای تولیدی قابل استرداد می باشد.

کلیه کالاهایی که به کشور وارد می شود به قیمت نو در گمرک ارزیابی می گردد و فقط ماشین آلات و تجهیزات دست دومی که برای استفاده در خط تولید و بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی به کشور وارد می شود به قیمت واقعی آن (قیمت دست دوم) ارزیابی می گردد.