گزارش تصویری همایش مدیریت مذاکرات اقتصادی و بین المللی

برگزاري كارگاه آموزشي مديريت اقتصادي و بين المللي توسط اداره كل امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني استان لرستان با حضور دكتر علي ماروسي مدير مركز حقوق و داوري لاهه

در اين نشست كه در تاريخ ١٣٩٦/٥/٥ با حضور مديران و كارشناسان دستگاه هاي مرتبط با سرمايه گذاري و نمايندگان واحد هاي توليدي و صادركنندگان و واردكنندگان استان در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خرم آباد برگزار گرديد ابتدا آقاي مرادي فرد مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان هدف از تشكيل كارگاه آموزشي را براي حضار تشريح و افزايش توان مذاكرات بين المللي را از نكات مهم و اساسي در جذب سرمايه گذاري عنوان كردند.
پس از آن آقاي ماروسي مدیر مرکز حقوقی و داوری لاهه به تشريح نحوه ورود به مذاكرات بين المللي، تنظيم قراردادها ، جذب سرمايه گذاري خارجي و... پرداختند و به سوالات حضار پاسخ دادند.