گزارش تصویری جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع بررسی مشکلات شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان