گزارش تصویری اولین نشست ستاد سرمایه گذاری خارجی

اولین نشست ستاد سرمایه گذاری خارجی استان لرستان در محل استانداری لرستان تشکیل شد.

این جلسه با حضور آقایان بازوند استاندار لرستان، غضنفری معاونت اقتصادی استاندار، اصلانی معاونت توسعه و عمران، ماندگار مرادی فرد، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی لرستان، علی هادی چگنی رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه لرستان، محمد رضا صفی خانی مدیرکل صعنت، معدن و تجارت استان لرستان و سایر مدیران ارشد استانی به منظور تشکیل ستاد سرمایه گذاری خارجی در استان لرستان برگزار گردید.

این ستاد به ریاست مهندس بازوند و نائیب رئیسی ماندگار مرادی فرد به منظور توسعه و رفع موانع سرمایه گذاری خارجی در استان لرستان تشکیل شده است که با توجه به ارائه برنامه های ارائه شده از جانب مرکز خدمات سرمایه گذاری لرستان تصمیماتی به منظور تحقق این هدف اتخاذ گردید است که در روز های آتی به صورت کامل به تشریح و اعلام آنها می پردازیم