کارخانه پتروشیمی لرستان

کارخانه پتروشیمی لرستان با ظرفیت  ...................

جهت مشاهده مجازی فضای کارخانه اینجا را کلیک نمایید.

تصویر: