نهمین نمایشگاه بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری کیش

چهارمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور KishINVEX 2017  در جزیزه زیبای کیش برگزار می گردد محل و زمان برگزاری مراسم افتتاحیه رویداد KishINVEX 2017 در مرکز همایشهای بین المللی کیش ٬ سالن خلیج فارس
دو شنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ می باشد.

در این همایش استان لرستان دارای یک پاویون اختصاصی به منظور معرفی فرصت های سرمایه گذاری این استان می باشد.