صنایع غذایی گهر

شرکت صنایع غذایی گهر با ظرفیت  ...................

جهت مشاهده مجازی فضای کارخانه اینجا را کلیک نمایید.

تصویر: