سیمای معدن و معدنکاری در استان لرستان

استان لرستان بادارا بودن پتانسیل های معدنی بدلیل قرار گرفتن دوزون دگرگون شده سنندج –سیرجان

وزاگرس چین خورده قابلیت های مناسبی برای معدنکاری را دارا می باشد . این استان با دارا بودن 26نوع ماده معدنی که در18نوع از آن عملیات معدنکاری در حال انجام می باشد.از منابع ومواد معدنی مهم  استان می توان به انواع سنگهای تزئینی ونما (مرمریت گوهره، چینی ازنا والیگودرز وگرانیت) سیلیس،خاک سیلیس ،قیر طبیعی ،تالک، فلوسپات، سنگ گچ، سنگ آهک ، شن وماسه کوهی ، شن وماسه رودخانه ای، باریتین، سرب و روی، لاشه آهکی ، لاشه موزائیکی ، دولومیت ، گرانیت و... را نام برد . 

میزان ذخایرکشف شده استان تقریبا 561 میلیون تن می باشد که 62 میلیون تن آن معادل 11درصد سنگهای تزئینی ونما می باشد . میزان استخراج سالیانه از معادن استان 3/6 میلیون تن در سال می باشد وتعداد معادن فعال استان با احتساب معادن شن وماسه رودخانه ای بالغ بر 122معدن می باشد..

 

میزان سرمایه گذاری انجام شده در معادن 204461 میلیون ریال می باشد که تاکنون زمینه اشتغال 1584نفر را بطور مستقیم فراهم آورده است

آمار پروانه ها و گواهی نامه های اکتشاف استان در پایان سال 1394

ردیف

شرح

  تعداد(فقره)

میزان ذخیره      (هزار تن)

میزان سرمایه گذاری(میلیون ریال )

 اشتغال (نفر )

1

پروانه های اکتشاف

8

7492

19998

38

2

گواهی نامه کشف

6

11853

28853

64

 

آمار معادن  در حال بهره برداری

 

میزان استخراج (تن )

میزان ذخیره (هزار تن)

تعداد پرسنل

تعداد

نام ماده معدنی

ردیف

900

282900

25

2

سنگ آهک

1

580

37410

39

5

سنگ گچ

2

440

133007

197

12

لاشه موزائیکی

3

580.3

6864

382

19

مرمریت گوهره

4

586

53130

328

13

 چینی

5

67.5

1031

38

6

فلدسپات

6

87.5

880

83

9

گرانیت

7

96

1070

61

8

تالک و تالک شیست

8

356

3703.395

88

8

سیلیس

9

   

-

-

گرانیت

10

1.25

 

4

1

پارتین

11

.8

4

10

1

قیر طبیعی

12

2424

41932

256

25

لاشه آهکی

13

250

1450

10

1

مارن

14

4

12

8

1

هورنفلس

15

-

-

55

11

شن و ماسه رودخانه ای

16

6373.35

563393.395

1584

122

جمع