سیمای تجارت استان لرستان

سیمای تجارت  استان لرستان

 

استان لرستان به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیت جنوب-شمال، همجواری با عمده­ترین کانون­های جمعیتی و استانهای مرزی و صنعتی کشور، تعدد محصولات کشاورزی و دامپروری، تنوع تولیدات صنعتی و معدنی و زیرساختهای موجود در آنهمچون فرودگاه، راه آهن، سد، گمرک و غيره، پتانسیل لازم جهت تبدیل شدن به منطقه مهم و فعال بازرگانی کشور را دارا می­باشد.

 

 

 

بخش بازرگانی استان می­تواند با حمایت و هدایت هدفمند تشکل­ها، توجه و تمرکز بر مزیت­ها، پیگیری اهداف و سیاستهای راهبردی توسعه، استفاده از نیروی انسانی متخصص استان، ارائه آموزش­هاي وي‍ژه و بکارگیری فناوری اطلاعات و روشهای نوین خدمات بازرگانی، نقش مؤثری در نظام بازرگانی داخلی و توسعه تجارت خارجی کشور ایفا نماید.