جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان لرستان

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان با حضور ماندگار مرادی فرد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان و نمایندگانی از شرکت برق منطقه ای باختر، شرکت برق استان و شرکت شهرک های صنعتی استان بمنظور بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی از کشور چین جهت ایجاد واحد تولید کاشی و سرامیک درشهرک صنعتی شماره2 شهرستان دورود، در اداره کل امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است.