تحریم‌ها از ابتدای انقلاب وجود داشته و اتفاق جدیدی نیست/ بیمه البرز به طور کامل خصوصی خواهد شد

وزیر اقتصاد:
بعد از انقلاب در مواقع مختلفی با تحریم‌ها و فشارهای خارجی مواجه بودیم و این دغدغه ها همواره برای سرمایه گذاران وجود داشته است.
بیمه باید بررسی کند چگونه می‌تواند دغدغه های سرمایه گذاران را کاهش بدهد.
موضوع جهش‌ نرخ ارز و کنترل آن وظیفه بانک مرکزی است.
بیمه عدم النفع باید جدی گرفته شود هرچند میدانم برای صنعت بیمه شیرین نیست اما یک الزام است.
جهش نرخ ارز تنها مسئله موجود نیست بلکه گاهی با محدودیت‌های برون داد مواجه می‌شویم به این معنی که تولیدکننده ما مواد اولیه ندارد.
از سال ۹۱ تا کنون تنها دو سال نرخ رشد سرمایه گذاری ما مثبت بوده است که علامت خوبی نیست.
با تصویب دولت در بودحه ۹۸ قرار است بیمه البرز به طور کامل خصوصی شود و سهم دولت واگذار شود که بسیار خوب است اما کافی نیست.
بهبود وضعیت کسب و کار باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و نوآوری باید در صنعت بیمه مورد توجه قرار بگیرد.
انتشار اوراق بیمه ای و خصوصی سازی نمونه بارز مردمی سازی اقتصاد است.
افزایش ضریب نفوذ از ۷ به ۱۰ درصد تنها با اجبار اتفاق نمی‌افتد، بلکه با تجهیز صنعت بیمه و کاهش هزینه ها ممکن می شود.