برگزاری دویست وچهل وپنجمین جلسه هیأت سرمایه گزاری خارجی

این جلسه به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی در مورخ 99/7/8 برگزار گردید ومستندات مربوط به صدور مجوز سرمایه گزاری خارجی برای 70شرکت درسراسر کشور بررسی گردید .لازم به ذکر است یک طرح سرمایه گزاری خارجی در حوزه صنعت دراستان لرستان به نام شرکت کونتیننتال کنستراکشن اند اینوستمنت نوین کیش ازطریق مشارکت 84درصدی وبه مبلغ 25میلیون یورو از کشور قزاقستان با شرکت گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک واقع درشهرستان بروجرد،با موضوع تولید انواع سیلیکون جامد گرید متالوژی مورد بررسی وتصویب قرار گرفت.