بازگشایی مجدد کارخانه فولاد مقامی با حضور استاندار محترم، معاونین ایشان و مدیران دستگاه های اجرایی