افتتاحیه پروژه الکل سازی فجر خرم آباد

این کارخانه با  ظرفیت سالانه 3000000 لیتر، 50 نفر اشتغالزایی مستقیم و 200 نفر اشتغالزایی غیر مستقیم، با حضور استاندار محترم، معاونین ایشان و مدیران دستگاه های اجرایی افتتاح گردید.