آیین نامه نحوه ثبت بین المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صاداراتی در سازمان جهانی مالکیت فکر( wipo)

تصویر: