سپتامبر 2016

نگهداری آثار باستانی، حراست از هویت فرهنگی و تاریخی

آثار باستانی ضمن بیان سبک زندگی و توانمندی اقوام و گذشتگان، به ما می آموزند که در ساخت آنها اصول و محاسبات عمرانی چگونه بدون استفاده از امکانات کنونی رعایت شده است.
امروزه حفظ و حراست از این آثار امری بدیهی جهت حفظ فرهنگ و تمدن غنی گذشتگان است ضمن اینکه موجب جذب گردشگر نیز خواهد شد.
در این میان استان لرستان با توجه به دارا بودن بیش از پنج هزار اثر باستانی به عنوان یکی از مهدهای تمدن و تاریخ کشور نام گرفته است.
جایگاه آثار باستانی و تاریخی این استان را می توان به سه دوره پیش از تاریخ، دوره ایران باستان و دوره اسلامی تقسیم کرد.

مرمت آثار تاریخی گامی بلند برای حراست از میراث گذشتگان

به گزارش خبرنگار ایرنا آثار باستانی علاوه بر اینکه تاریخچه هنر و فرهنگ مردم هر دیار را به نمایش می گذارد آیینه ای از سبک زندگی و توانمندی مردم آن دیار است.
ایران اسلامی با توجه به فرهنگ و تمدن اصیل، بناهای تاریخی منحصر به فردی را در خود جای داده است که استان لرستان نیز با توجه به دارا بودن بیش از پنج هزار اثر باستانی به عنوان یکی از مهدهای تمدن و بناهای تاریخی کشور به شمار می رود.

تقدیر استاندار لرستان از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان جهت راه اندازی سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان لرستان

به دستور جناب آقای مهندس بازوند استاندار و رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان, سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در جلسه مورخ 1395/06/13  شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان توسط اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی برای مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران شهرستان‌های استان تشریح شد.