ژوئیه 2016

گیاهان دارویی، داروهای گیاهی

لرستان یکی از استان‌هایی است که به واسطه شرایط توپوگرافی، مستعد کشت گیاهان دارویی است.
وجود این گیاهان دارویی در کشور و استان لرستان می تواند گستره درخور توجه آنها را در بحث تولید و حتی صادرات افزایش دهد.
امروزه اغلب شرکت های داروسازی معتبر کشورهای مختلف ، از گیاهان دارویی برای‌ تهیه انواع دارو استفاده می‌کنند که این دلیلی برای اثبات اهمیت گیاهان دارویی است .