سخن استاندار

سخن استاندار

هدف نهایی کلیه تلاش های صورت گرفته توسط فعالان اقتصادی در بخش دولتی و بخش خصوصی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است و توسعه اقتصادی هر منطقه در گام اول مستلزم شناسایی مزیت ها و پتانسیل های آن منطقه و حرکت در جهت به فعلیت درآوردن ظرفیت های موجود است. استان لرستان در تمام بخش های اقتصادی توانمندی های بی بدیل و متنوعی دارد که هر یک قابلیت تبدیل شدن به محور توسعه را دارند. به لحاظ بازرگانی شاهراه ترانزیت شمال به حنوب کشور است. از بعد تمدن و تاریخ با قدمتی 80000 ساله از قدیمی ترین سکونتگاه های بشر در جهان محسوب گردیده و آثار تارخی دوران مختلف را در خود جای داده است. وجود این پتانسیل های تارخی در کنار جاذبه های متعدد، لرستان را به سرزمینی جذاب برای دوستداران طبیعت و علاقمندان به بازدید از آثار طبیعی و تاریخی مبدل کرده است. از نظر آب و هوایی، استان لرستان چهر فصل کشور لقب گرفته و "ایرانی کوچک" است. اسن استان از نظر منایع طبیعی و زیرزمینی خدادادی جز استان های شاخص کشور است.  به گونه ای که 3 درصد ذخایر سنگ های تزیینی جهان و بیش از 25 درصد ذخایر سنگ های تزیینی ایران در این استان قرار دارد و از این نظر در جایگاه نخست کشور است. هم چنین لرستان با دارا بودن 11.8 درصد روان آب های کشور، پرآب ترین استان پس ار سه استان شمالی استو با 800 هزار هکتار زمین کشاورزی و خاک حاصلخیزی که دارد، از دیرباز تاکنون کشاورزی و دامپروری پررونقی را تجربه کرده است.

بدیهی است بهره برداری از ظرفیت ها و توانمندی های استان که به صورت گذارا به بخشی از آن اشاره شد مستلزم جذب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه های داخلی و خارجی است. در این راستا مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان را، موظف به بررسی دقیق پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری استان و حمایت کامل از سرمایه گذاران محترم دلخلی و خارجی نموده ایم همگام با برنامه های دولت تدبیر و امید، برنامه های مربوط به بهبود محیط کیب و کار استان جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد امور مربوط به سرمایه گذاری، مستقیما توسط اینجانب رصد می شود. لذا از سرمایه گذاران محترم دعوت می شود از استان لرستان و فرصت های طلایی سرمایه گذاری ان بازدید نمایند. امید است با حضور سبز شما شاهاد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد لرستان باشیم.                                                              

 

                                                                                                        دکتر موسی خادمی

                                                                                              استاندار و رييس مركز خدمات سرمايه گذاري استان لرستان