دیگر خدمات مرکز به سرمایه گذاران خارجی

قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی
پذیرش متقاضیات سرمایه گذاری در استان و اطلاع رسانی و ارائه مشورت های لازم به آنان در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
انجام هماهنگی و پشتیبانی بازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از جمله اعلامیه تاسیس،مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب ،برق،گازو تلفن ،پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذیربط
انجام هماهنگی ها و پیگیری های لازم با دستگاه های اجرایی مرتبط به درخواست سرمایه گذاران محترم
علاوه بر موارد موصوف،سرمایه گذاران خارجی می توانند در صورت تمایل با راهنمایی مرکز نسبت به دریافت مجوز سرمایه گذاری خارجی که با امضای وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی کشور صادر میگردد،اقدام نمایند تا تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری کشور قرار گیرند
پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی
انجام هماهنگی های لازم در جهت ثبت شرکت مشترک،ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات،انجام امور مربوط به ورود و خروج سرمایه،مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
پیگیری مسائل و مشکلات پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی از جمله مسائل اداری و ورود سرمایه های خارجی
ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه گذاری با بهره گیری از حمایت های محترم در راستای تسهیل و تسریع در فرایند انجام امور در دستگاه های اجرایی