درباره مرکز

 • دیگر خدمات مرکز به سرمایه گذاران خارجی

  قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی
  پذیرش متقاضیات سرمایه گذاری در استان و اطلاع رسانی و ارائه مشورت های لازم به آنان در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
  انجام هماهنگی و پشتیبانی بازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از جمله اعلامیه تاسیس،مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب ،برق،گازو تلفن ،پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذیربط
  انجام هماهنگی ها و پیگیری های لازم با دستگاه های اجرایی مرتبط به درخواست سرمایه گذاران محترم

 • خدمات مرکز به سرمایه گذاران داخلی و خارجی

  ارائه مشاوره به سرمایه گذاران محترم در زمینه ظرفیتهای سرمایه گذاری و توانمندی اقتصادی استان حسب زمینه فعالیت توسط نمایندگان تام الختیار دستگاه های مربوطه و کارشناسان سرمایه گذاری مرکز
  اطلاع رسانی و ارائه مشاوره به سرمایه گذاران محترم در زمینه مقررات مربوطه،ظرفیت ها و حمایت های قانونی موجود و معافیت ها و مشوق های سرمایه گذاری در استان
  همکاری و مشاوره در زمینه انتخاب پروژه و ارائه پروژه های سرمایه گذاری تعریف شده در مرکز به سرمایه گذاران به تفکیک بخش های اقتصادی و متناسب با علاقه و تخصص سرمایه گذاران
  همکاری جهت کاهش زمان و تعداد مراحل اولیه سرمایه گذاری

 • اعضا

  نام دستگاه:اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  نام و نام خانوادگی نماینده: جناب آقای فلاحوند چگنی

  سمت: معاون گردشگری و سرمایه گذاری

  شماره تماس: 09163971688

 • آشنایی بامرکز

  مرکز خدمات سرمایه گذاری استان لرستان به منظور حمایت ،تسهیل و تسریع سرمایه گذاری در استان در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی-مصوب 1380 تشکیل و آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران محترم میباشد. این مرکز ،کانون مراجعه سرمایه گذاران و متقاضیان محترم سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در سطح استان بوده و اعضای آن به شرح ذیل میباشد:

  رییس مرکز:استاندار

   نایب رییس مرکز:مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان (که در عین حال مسئولیت امور اداری و اجرایی مرکز را به عهده دارند)

  اعضا: